carte.jpg

Reliez les symboles au texte correspondant
LES MUTATIONS SPATIALES   
Métropolisation de l'espace   
EU2.jpg
EU3.jpg
Mutations industrielles   
EU4.jpg
EU5.jpg
Affirmation des interfaces   
EU6.jpg
EU7.jpg
LES PRINCIPAUX FACTEURS EXPLICATIFS   
EU8.jpg
EU9.jpgEU10.jpg
EU11.jpg
EU12.jpg
EU13.jpg
LES GRANDS ENSEMBLES REGIONAUX   
EU14.jpg
EU15.jpg
EU16.jpg
EU17.jpg
EU18.jpg
EU19.jpg
EU20.jpg
EU21.jpg
EU22.jpg